Дэлгэрэнгүй

Ачтан эмнэлгийн сувилахуйн алба нь 2006 оноос үүсгэн байгуулагдаж, 2017 онд “Чадварлаг, ёс зүйт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ”  зорилгыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Нийт 74-н сувилагчдын
                 Сувилахуйн Магистр сувилагч – 1,
                 Сувилахуйн бакалавр сувилагч  – 21,
                 Дипломын сувилагч  -28, 
                Сувилахуйн  Тэргүүлэх зэрэгтэй сувилагч – 3,
                 Сувилахуйн Ахлах зэрэгтэй сувилагч – 17  зэрэгтэй бөгөөд гадаад харилцаа хамтын  ажиллагаагаа өргөжүүлэх  үүднээс  Япон, БНСУ, Индонези  зэрэг улсуудад  тус эмнэлгийн  мэс засал,  эрчимт эмчилгээний  сувилагч нар сургалтанд хамрагдан мэргэжил дээшлүүлсэн.