Удирдлага

Ц. Мухар, Ачтан эмнэлгийн ерөнхий эмч, МУ-ын “Эрүүлийг Хамгаалахын Гавьяат Ажилтан”, АШУ-Доктор, Академич

 

 

 

 

З. Балдандугар, Эрдэм шинжилгээ сургалт эрхэлсэн дэд захирал, АУ-ны Доктор

 • 1998 Бээжингийн Их сургуулийг хүний их эмч
 • 2008 Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр
 • 2011 АУ-ны доктор

 

 

 С. Болормаа, Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга, АУ-ны Доктор

 •  1993 АУИС-ийг хүний их эмч
 •  1997  АУИС-ийг дотрын их эмч
 •  2001 АУИС-ийг кардиологийн их эмч
 •  2010 Дотрын тэргүүлэх зэрэг
 •  2014 АУ-ны докторын зэрэг

 

 

Ү. Цэцэгмаа, Чанарын менежер, АУ-ны Профессор 

 • 1995 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 1997 АУИС-ийг зүрх хэрх их эмч
 • 1997 АУИС-ийн магистр
 • 2003 ШКТЭ- Эхокардиографи
 • 2004 ШКТЭ-ийг дотрын их эмч
 • 2015 Дотрын тэргүүлэх зэрэг