Төрөлжсөн Нарийн Мэргэжил

 

Т. Тунгалаг, Эмчилгэээний хоол зүйч

 

 

 

 

 

 

 

Ц. Очцацрал, Тархвар судлаач

2010 ЭМШУИС-ийг нийгмийн эрүүл ахуйч

Ж. Цэвээнжав, Чих хамар хоолойн их эмч, АУ-ны Магистр, Клиникийн Профессор, Тэргүүлэх зэрэг,

М. Наргарах, Нүдний их эмч

 • 1993 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 1995 АУИС-ийг нүд судлаач магистр
 • 2008 Taiwan, Ophthamology

 

 

 

Э. Цэвээнжав, Шүдний эмч, Тэргүүлэх зэрэг,

 • 1993 АУДС-ийг шүдний эмч
 • 1998 АУ-ны Магистр
 • 2004 АУДС-ийг нүүр амны согог засалч
 • 2004 Нүүр ам судлалын ахлах зэрэг

Б. Нямжаргал, Шүдний эмч

 • 2013 АЧ АУДС-ийг нүүр амны их эмч

О. Оюунцэцэг, Эмэгтэйчүүдийн их эмч

 • 2001 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 2003 АУИС-ийг эмэгтэйчүүдийн их эмч
 • 2003 АУ-ны магистр