Лабораторийн Тасаг

Н. Сарантуяа, Лабораторийн их эмч

  • 1992 АУДС-ийг эх баригч бага эмч
  • 2000 АУИС-ийг хүний их эмч
  • 2009 ЭМШУИС-ийг лабораторийн их эмч
  • 2009 ЭМШУИС-ийг бактериологч

Э. Болорчимэг, Лабораторийн их эмч

  • 2010 ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
  • 2013 ЭМШУИС-ийг лабораторийн их эмч

Д. Золзаяа, Лабораторийн их эмч

  • 2003 ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
  • 2006 ЭМШУИС-ийг дотрын их эмч
  • 2008 ЭМШУИС-ийг лабораторийн их эмч