Дүрс Оношлогооны Тасаг

О. Наръяахүү, Клиникийн Профессор, 

Ц. Бадамсэд, Дүрс Оношлогооны Зөвлөх эмч, Тэргүүлэх зэрэг, Дэд Доктор Профессор, 

С. Нарантуяа, Дүрс Оношлогооны эмч 

 • 2003  ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
 • 2007 ЭМШУИС-ийг  Дүрс Оношлогооны эмч 
 • 2015 Дүрс Оношлогооны их эмчийн Ахлах зэрэг

Ж. Энхтүвшин, Дүрс Оношлогооны эмч

 • 1998 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 2004 АУИС-ийг  Дүрс Оношлогооны эмч 

Ж. Батчимэг, Дүрс Оношлогооны эмч

 • 2006 БНХАУ-АУИС-ийг хүний их эмч
 • 2008 ЭМШУИС-ийг дотрын их эмч
 • 2012 ЭМШУИС-ийг зүрх судасны их эмч

Ч. Дэчин, Дүрс Оношлогооны эмч

 • 2011 Этүгэн АУИС-ийг хүний их эмч
 • 2012 Ачтан Дүрс Оношлогооны  их эмч

Т. Ариунсайхан, Дүрс Оношлогооны эмч

 • 1995 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 1998 АУИС-ийг дотрын их эмч
 • 2011 УКТЭ Дүрс Оношлогооны эмч

Б. Сайндэлгэр,  Дүрс Оношлогооны эмч

 • 2013 ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
 • 2016 Дүрс оношлогооны эмч