Ерөнхий Мэс Заслын Тасаг

Б. Төмөрбаатар, Мэс заслын Зөвлөх эмч, 

 • 1975 АУДС-ийг хүний их эмч
 • 1980 АУДС-ийг мэс заслын их эмч
 • 2004 Мэс заслын эмчийн Тэргүүлэх зэрэг
 • 2006 China, Бөөр шилжүүлэн суулгах
 • 2006 Tailand, Эрхтэн шилжүүлэн суулгах
 • 2012 Asan Medical Center, Seoul, Korea Элэг шилжүүлэн суулгах

Г. Ганзоригт, Мэс Заслын их эмч, Клиникийн профессор,Тэргүүлэх зэрэг, 

 • 1996 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 1997 АУИС-ийг мэс заслын их эмч
 • 2010 Japan, Дурангийн мэс засал
 • 2015 Мэс заслын эмчийн Тэргүүлэх зэрэг

Ц. Бат-Эрдэнэ, Мэс Заслын их эмч

 • 2010 ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
 • 2012 ЭМШУИС-ийг Ерөнхий мэс заслын эмч

Э. Идэр, Мэс Заслын их эмч

 • 2001 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 2011 ЭМШУИС-ийг Ерөнхий мэс заслын эмч

Д. Энхтүвшин, Мэс Заслын их эмч

 • 2000 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 2004 УКТЭ-ийг мэс заслын их эмч

П. Билэгсайхан,  Мэс Заслын их эмч, Тэргүүлэх зэрэг

 • 1993 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 1995 АУИС-ийг мэс заслийн их эмч
 • 2002 АУИС-ийг хоол боловсруулах эрхтэн системийн мэс засал
 • Мэс заслын эмчийн Тэргүүлэх зэрэг

Б. Чойжилсүрэн,