Уламжлалт Анагаах Ухаан, Нөхөн сэргээх физик эмчилгээний тасаг

М. СугарсүрэнУламжлалт Анагаах Ухаан, Сэргээн засалч их эмч

  • 1996 АУИС-ийг хүний их эмч
  • 1993 АУИС-ийг хэт авиа оношлогооны эмч
  • 2003 ЭМШУИС-ийг физик эмчилгээ нөхөн сэргээх, сэргээн засагч их эмч
  • 2012  Сэргээн Засалч их эмчийн Ахлах зэрэг

Д. Цагаан, МУ-ын Хүний Гавьяат эмч, Зөвлөх, АУ-ны Доктор

  • 1976 АУДС-ийг хүний их эмч
  • 1992 АУДС-ийг сэргээн засалч их эмч
  • 2004 АУ-ны Доктор
  • 2010 Сэргээн засах эмчилгээний эмчийн Зөвлөх зэрэг

А. Цолмонбаяр, Уламжлалт Анагаах Ухааны эмч 

  • ӨМҮДС-ийг УАУ-ны их эмч