Хүүхдийн Тасаг

Ц. Чулуунцэцэг, Хүүхдийн их эмч, Тэргүүлэх зэрэг

  • 1977 АУДС-ийг хүүхдийн их эмч
  • 2001 Хүүхдийн их эмчийн Тэргүүлэх зэрэг

 

 

 

Ц. Цэнд-Аюуш, Хүүхдийн их эмч

  • 2013 ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
  • 2016 ЭХЭМШТ-ийг хүүхдийн их эмч