Мэдрэлийн Тасаг

Мэдрэлийн их эмч, АУ-ны Магистр

  • 1993 АУИС-ийг хүний их эмч
  • 1997 АУИС-ийг мэдрэлийн их эмч
  • 1998 АУ-ны Магистр
  • 2014 Мэдрэлийн Ахлах зэрэг

О. Одгэрэл, Мэдрэлийн их эмч, АУ-ны Магистр

  • 2012 ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
  • 2015 АШУҮИС-ийг мэдрэлийн их эмч
  • 2016 АУ-ны Магистрын зэрэг

О. Оюунгэрэл, Мэдрэлийн их эмч

  • 1986 АУИС-ийг хүний их эмч
  • 2006 АУИС-ийг Мэдрэлийн их эмч