Дотрын Тасаг

Б. Оюунцэцэг,  АУ-ны Магистр

 •  1994 АУ-ийг хүний их эмч
 • 1996 АУИС-ийг эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч
 • 1998 Анагаах Ухааны Магистр
 • 2010 Эрхүүгийн АУИС-ийг эндокринологи

  Б. Эрдэнэчимэг, Бөөрний тасгийн ахлах эмч, АУ-ны Магистр

 • 1996 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 1998 Анагаах Ухааны Магистр
 • 2008 Дотрын их эмч
 • АУ-ийг Бөөр судлалын эмч

И. Амраа, Зүрх судасны Ахлах эмч

 • 1996 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 2003 ШКТЭ дотрын их эмч
 • 2009  ШКТЭ зүрх судасны эмч
 • 2012 Дотрын эмчийн Ахлах зэрэг

Б. Одгэрэл, Зүрх Судасны их эмч

 • 2007 онд- Казахстан улсын Алматы хотод АУИС
 • 2012 онд Дотор өвчин судлал резидентур
 • 2013 онд Зүрх судасны олгох курс
 • 2016 онд ОХУ-ын Саранск хотод зүрх судасны клиник ординатур

Б. Энхжаргал, Тэргүүлэх зэрэг

 • 1992 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 1996 АУИС-ийг дотоод шүүрэл судлалын их эмч
 • 1997 АУИС-ийг дотрын их эмч
 • 1998 АУИС-ийг хэт авиа оношлогооны их эмч
 • 2007 ЭМШУИС-ийг зүү төөнө заслын эмч
 • 2011 Дотрын тэргүүлэх зэрэг